Bijzondere architectuur. Het gebouw van de universiteit van Moskou.

WORKSHOPS
TAALTRAININGEN

Interculturele Communicatie Russische Federatie-Nederland

Door de groeiende belangstelling voor Rusland en de landen van de vroegere Sovjet Unie worden er workshops georganiseerd voor zowel zakelijke als culturele/maatschappelijke betrekkingen. 

Er worden twee keuzes van de workshop “Interculturele communicatie” aangeboden:


Workshop 1 duurt 5 uur exclusief pauzes.

Workshop 2 duurt 8 uur en wordt in twee dagen gegeven.

Zijn er culturele en zakelijke verschillen?

Workshop 1

Inleiding in geografie, demografie, geschiedenis en politieke ontwikkelingen vanaf 1917 tot heden.
Zaken doen in de Russische Federatie en voormalige Sovjet republieken:

 • Talendiversiteit in de Russische Federatie
 • Inleiding (algemeen) in de mentaliteit van de bevolkingsgroepen in de Russische Federatie
 • Actueel (zakelijk/cultureel): actualiteiten van het land, een deelrepubliek, een regio etc.
 • West Europa als zakelijke partner van Rusland
 • Stijl van de zakelijke omgang.

Cursusmap workshop 1

Moderne beeldengroep als voorbeeld van kunst/cultuur in Rusland
 • Plan van de workshop
 • Russische alfabet (A4)
 • Russische alfabet: internet-oefening
 • Lijst met een aantal nuttige tips.

Workshop 2

Taaltrainingen

Cursusmap Workshop 2

Inleiding in geografie, klimaat, demografie, geschiedenis en politieke ontwikkelingen vanaf 1917 tot heden:

 • Talendiversiteit in de Russische Federatie
 • Inleiding (algemeen) over de mentaliteit van de bevolkingsgroepen in de Russische Federatie
 • Actueel (zakelijk/cultureel): actualiteiten van het land, een deelrepubliek, een regio etc. 
 • Hoe zien de Russen mensen uit andere landen.

Zaken doen in de Russische Federatie en voormalige Sovjet republieken:

 • West Europa als zakelijke partner van Rusland.
 • Stijl van de zakelijke omgang.
 • De Europese standaarden in de definitie van de Russische zakenpartner (duidelijkheid, punctualiteit, zakelijk professionalisme). 
 • Hoe gaan de Russen met werk om. Manier van werken en zich gedragen op de werkplek.
 • Over welke onderwerpen kan wel of beter niet gesproken worden.
 • Problemen oplossen: Waar kan ik hulp zoeken in een buitenland?
 • Adviezen van de in Rusland/voormalige Sovjet republieken werkende landgenoten.
 • Gelegenheid voor vragenstellen.

Vertaalburo Zagorsk verzorgt naast culturele communicatie workshops ook taaltrainingen individueel en in groepsverband (in company) voor bedrijven en overheidsinstellingen.


 • Taaltraining Russisch met eigen ontwikkeld(e) lesmethode en lesmateriaal; mogelijkheden voor de behandeling van de vakterminologie.
 • Nederlands als tweede taal voor anderstaligen.
 • Plan van de workshop
 • Het Russische alfabet (A4) met een aantal basiszinnen
 • (Internet) oefeningen 
 • Rollenspel: Hoe ga ik met deze situatie om
 • Basisterminologie (op verzoek)
 • Lijst met aantal nuttige algemene tips 
 • Huiswerk: Zelfstandig informatie over een onderwerp opzoeken, een samenvatting maken en presenteren (onderwerp wordt nader bepaald).

Tarieven op aanvraag

Deelnemer aan een de taaltraining

© 2024  Vertaalburo Zagorsk - Haalderen