PRIVACYVERKLARING VERTAALBURO ZAGORSK


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vertaalburo Zagorsk kan resp. moet persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vertaalburo Zagorsk en u deze zelf aan Vertaalburo Zagorsk verstrekt. Vertaalburo Zagorsk kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:


- bedrijfsnaam, voorzover van toepassing

- voor- en achternaam

- geslacht

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- bankrekeningnummer


WAAROM VERTAALBURO ZAGORSK GEGEVENS NODIG HEEFT

Vertaalburo Zagorsk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Vertaalburo Zagorsk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit werkzaamheden op het gebied van vertalen en tolken of het geven van workshops.


HOE LANG BEWAART VERTAALBURO ZAGORSK UW GEGEVENS

Vertaalburo Zagorsk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Vertaalburo Zagorsk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


WEBSITEBEZOEK

Op zagorsk.nl, de website van Vertaalburo Zagorsk, worden géén bezoekgegevens bijgehouden.

Vertaalburo Zagorsk maakt ook géén gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

Vertaalburo Zagorsk heeft Google geen toestemming gegeven om eventueel zonder ons medeweten toch via zagorsk.nl verkregen informatie te gebruiken voor Google- of andere diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaand adres of via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Vertaalburo Zagorsk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Vertaalburo Zagorsk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vertaalburo Zagorsk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen als u ons via de site een bericht stuurt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vertaalburo Zagorsk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Vertaalburo Zagorsk via het contactformulier.


ADRESGEGEVENS VERTAALBURO ZAGORSK

Vertaalburo Zagorsk is als volgt te bereiken:

Sallandstraat 39

6685 BA  Haalderen

www.zagorsk.nl 

© 2024  Vertaalburo Zagorsk - Haalderen