Vertaalburo Zagorsk

VERTAALBURO ZAGORSK

WORKSHOPS EN TAALTRAININGEN

Taaltraining

Vertaalburo Zagorsk verzorgt naast culturele communicatie workshops ook taaltrainingen individueel en in groepsverband (in company) voor bedrijven en overheidsinstellingen.

 1. Taaltraining Russisch met eigen ontwikkeld(e) lesmethode en lesmateriaal; mogelijkheden voor de behandeling van de vakterminologie.
 2. Nederlands als tweede taal voor anderstaligen.

Workshops

Door de groeiende belangstelling voor Rusland en de landen van de vroegere Sovjet Unie worden er workshops georganiseerd voor zowel zakelijke als culturele/maatschappelijke betrekkingen. Er worden twee keuzes van de workshop “Interculturele communicatie” aangeboden:

Workshop 1 duurt 5 uur exclusief pauzes.

Workshop 2 duurt 8 uur en wordt in twee dagen gegeven.

Tarieven op aanvraag.

Workshop 1

Inleiding in geografie, demografie, geschiedenis en politieke ontwikkelingen vanaf 1917 tot heden:

Zaken doen in de Russische Federatie en voormalige Sovjet republieken:

 • - Talendiversiteit in de Russische Federatie.
 • Inleiding (algemeen) in de mentaliteit van de bevolkingsgroepen in de Russische Federatie.
 • Actueel (zakelijk/cultureel): actualiteiten van het land, een deelrepubliek, een regio etc.
 • West Europa als zakelijke partner van Rusland;
 • Stijl van de zakelijke omgang.

De Europese standaarden in de definitie van de Russische zakenpartner (duidelijkheid, punctualiteit, zakelijk professionalisme).
Gelegenheid voor vragenstellen.

Cursusmap:

 • plan van de workshop; 
 • het Russische alfabet (A4):
 • het Russische alfabet: internetoefening;
 • lijst met een aantal nuttige tips.

Workshop 2

Inleiding in geografie, klimaat, demografie, geschiedenis en politieke ontwikkelingen vanaf 1917 tot heden:
- Talendiversiteit in de Russische Federatie:
- Inleiding (algemeen) over de mentaliteit van de bevolkingsgroepen in de Russische Federatie:
- Actueel (zakelijk/cultureel): actualiteiten van het land, een deelrepubliek, een regio etc.
- Hoe zien de Russen mensen uit andere landen.

Zaken doen in de Russische Federatie en voormalige Sovjet republieken:

 • West Europa als zakelijke partner van Rusland.
 • Stijl van de zakelijke omgang.
 • De Europese standaarden in de definitie van de Russische zakenpartner (duidelijkheid, punctualiteit, zakelijk professionalisme). 
 • Hoe gaan de Russen met werk om.
 • Manier van werken en zich gedragen op de werkplek.
 • Over welke onderwerpen mag wel en niet gesproken worden.

Problemen oplossen: Waar kan ik hulp zoeken in een buitenland?
Adviezen van de in Rusland/voormalige Sovjet republieken werkende landgenoten.
Gelegenheid voor vragenstellen.

Cursusmap:

 • Plan van de workshop.
 • Het Russische alfabet (A4) met een aantal basiszinnen;
 • (Internet) oefeningen. 
 • Rollenspel: Hoe ga ik met deze situatie om? 
 • Basisterminologie (op verzoek).
 • Lijst met aantal nuttige algemene tips. 
 • Huiswerk: Zelfstandig informatie over een onderwerp opzoeken, een samenvatting maken en presenteren (onderwerp wordt nader bepaald).